دانشکده صنایع غذایی


*****

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

*****

microbiology__3_ microbiology__1_

20170521_100432 20170521_100621

*****

لیست امکانات موجود:

اینکوباتور معمولی و یخچال دار

ترازو دیجیتال با دقت 0/001

اینکوباتور یخچال دار شیکردار

هود میکروبی و لامینار

اتوکلاو 25 و 75 لیتری

مایکروویو خانگی دوو

استوماچر سیرکولاتور

سانتریفیوژ معمولی

ست کامل سمپلر

الکتروفورز افقی

بن ماري

pH متر

آون

*****

2226 :تعداد دفعات بازید


ارتباط مستقیم با ریاست

contact2_us

صنایع غذایی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو