دانشکده صنایع غذایی

*****

آزمایشگاه آموزشی

*****

20170521_092445 20170521_092329

421225100e0_snaljrzgfsDSC_9726_copy1navid_k_e1470391601766

*****

لیست امکانات موجود:

ترازو دیجیتال با دقت 0/01

دستگاه استخراج سوکسله

سیزی خرد کن 5 کیلویی

آسیاب آزمایشگاهی

سانتریفیوژ ژربر

pH متر

کوره

آون

*****

1023 :تعداد دفعات بازید


ارتباط مستقیم با ریاست

contact2_us

صنایع غذایی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو