دانشکده صنایع غذایی

*****

«کارکنان دانشکده صنایع غذایی»

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس

زینب گرائیلی

اداری و کارشناس آزمایشگاه

01732423080

منصوره اسلامی

مسئول دفتر رئیس

01732425655

نعمت میرکریمی

کارشناس آموزشی

01732426082 داخلی 328

فتح الله تربتی نژاد

کارشناس اداری

*****

1083 :تعداد دفعات بازید


ارتباط مستقیم با ریاست

contact2_us

صنایع غذایی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو