دانشکده صنایع غذایی

*****

«مدیر گروه شیمی و میکروبیولوژی مواد غذایی»

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

شماره تماس

علیرضا صادقی ماهونک

دانشیار


*****

1132 :تعداد دفعات بازید


ارتباط مستقیم با ریاست

contact2_us

صنایع غذایی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو