دانشکده صنایع غذایی

*****

«مدیر گروه مهندسی و فناوری مواد غذایی»

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

شماره تماس

مهران اعلمی

دانشیار

01732427060

*****

1039 :تعداد دفعات بازید


ارتباط مستقیم با ریاست

contact2_us

صنایع غذایی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو