دانشکده صنایع غذایی

*****

نام و نام خانوادگی

مقطع فارغ التحصیلی/سال

محل کار

ارتباط با

سید یوسف پورمیر

کارشناسی ارشد 92

موسسه مرکبات رامسر


امیر طاهریان

کارشناسی ارشد 93

بیوتکنولوژی تیناژن (آق قلا)


آرش آبائی

کارشناسی 92

لبنیات پگاه گلستان


وحید قجر شموشکی

کارشناسی ارشد 94

لبنیات پگاه گلستان


بهرام مهرداد

کارشناسی ارشد 94

لبنیات پگاه گلستان


میلاد تیموری

کارشناسی ارشد 92

لبنیات پگاه گلستان


مهندس طعنه

کارشناسی 92

نوشگوار خراسان (بندر گز)


مهندس حسینی

کارشناسی 92

نوشگوار خراسان (بندر گز)


حسن آمارلویی

کارشناسی ارشد 93

لبنیات نوبر نیشابور


*****

1304 :تعداد دفعات بازید


ارتباط مستقیم با ریاست

contact2_us

صنایع غذایی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو